Egenberedskap for blinde og svaksynte

, Nyhet


I samarbeid med Norges Blindeforbund sender DSB nå ut brosjyren "Du er en del av Norges beredskap" til blinde og svaksynte som leser punktskrift. Brosjyren er også tilgjengelig som lydfil.

Norge er et trygt og stabilt samfunn der det meste stort sett fungerer som det skal. Likevel kan også vi rammes av små og store kriser. Blant annet skaper klimaendringer og digitalisering nye sårbarheter og utfordringer.

– Hver og en bør være forberedt på å klare seg selv i minst tre dager hvis vi mister tilgangen til viktige varer og tjenester. Men det er like viktig at vi alle finner ut om det er noen rundt oss som kan trenge ekstra hjelp og bistand, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er vi alle en del av Norges beredskap.

– Vi er glad for at denne livsviktige informasjonen, som har gått til alle husstander i Norge, også blir tilgjengelig for våre medlemmer. Det er ekstra utfordrende å være funksjonshemmet i krisesituasjoner, og jo bedre forberedt man er, desto bedre klarer man seg jo ved en eventuell hendelse. Vi oppfordrer alle, uansett funksjonsevne, til å hjelpe hverandre i en slik krevende situasjon. Hvis lyset går, kan kanskje en som er blind lede an, sier Blindeforbundets generalsekretær Arnt Holte.

I brosjyren, som ble sendt ut til alle landets husstander i desember, oppfordres alle til å tenke gjennom hva som kan skje og hvordan man skal håndtere det. Den inneholder også konkrete eksempler på hva som kan inngå i husholdningenes egenberedskap. Brosjyren sendes nå ut til Blindeforbundets medlemmer som leser punktskrift. Lydfilen er tilgjengelig på https://www.blindeforbundet.no/diverse/egenberedskap