DSB og Finans Norge utvider samarbeidet

, Nyhet


DSB og Finans Norge utvider samarbeidsavtalen som ble inngått for ett år siden.

DSB og Finans Norge ønsker nå også å samarbeide på temaer som digital samfunnssikkerhet, forebyggende arbeid innen brann og sikring av finansiell infrastruktur.

Samarbeidsavtalen som ble inngått for ett år siden har som mål å redusere klimarisiko og utveksle kunnskap og data om naturskader.

Samarbeidet det første året har konsentrert seg om å utveksle informasjon, jobbe med juridiske avklaringer og analyser av skadedata inn mot DSBs Kunnskapsbank-prosjekt. I tillegg legge føringer for og koordinere samarbeidet på den internasjonale arena.