DSB advarer mot økende skogbrannfare

, Nyhet


Store deler av Norge er på vei inn i en periode med høye temperaturer, lite nedbør og økende skogbrannfare. DSB har derfor besluttet å høyne beredskapen og har syv skogbrannhelikoptre utplassert over hele landet denne langhelgen.

Fra og med i dag er syv helikoptre i beredskap. Skogbrannhelikoptrene er lokalisert i Tana, Tromsø, Mo i Rana, Trondheim, Sauda, Kjeller og på Torp og dekker dermed hele landet. Det gjøres en ny vurdering av beredskapen på mandag

– DSB har høy beredskap og vurderer skogbrannsituasjonen løpende. Beslutningen om å sette ekstra beredskap, gjøres på kort varsel og helikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Til nå i år (25. juli) er det registrert 482 gressbranner og 192 branner i skog og utmark. Vest-Agder, Rogaland og Østfold er fylkene som har vært ekstra utsatt så langt i år.

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet og bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene.

– Det er viktig at folk viser sunn fornuft, hører på brannsjefen og ikke kaster fra seg sigarettsneiper eller bruker engangsgrill i skog og annen utmark, sier Daae.

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

– Staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter og Sivilforsvaret bistår med mannskaper og utstyr. Lokale bønder, skogeiere og frivillige er også en uvurderlig ressurs i skogbrannsammenheng. De kjenner landskapet, skogen og er gode medspillere, sier Daae.

Det primære målet med skogbrannhelikopteret er å slå ned flammer, gi grunnlag for slokking på bakken, ta flankene og hindre videre spredning. Helikopter brukes også til å flytte personell og utstyr ut i terrenget, og til observasjon.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål. På nettstedet sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål.

>> Dette gjør du ved skogbrann 
>> Dette må du vite før du tenner bål 

>> Foto av Cecilie Daae