Branner i avfallsanlegg må reduseres

, Nyhet


Siden 2016 har brannvesenet rykket ut til 165 branner i avfallsanlegg. Miljødirektoratet og DSB jobber nå sammen for å redusere antall branner og skadeomfanget av disse.

For å øke kunnskapsgrunnlaget om risiko for slike branner har direktoratene fått utarbeidet en rapport fra RISE Fire Research AS.

Faktagrunnlaget i rapporten, vil sammen med annen kunnskap om brannene, danne grunnlaget for vårt videre arbeid med brannforebyggende tiltak inn mot avfallsbransjen.

– Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntiløp i avfallsanlegg. Og det er ikke lengre en selvfølge at alle får forsikret anleggene sine i Norge, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB.

Det planlegges en tilsynsaksjon mot avfallsbransjen i 2020. Tilsynene skal gjennomføres av brann- og redningsvesenet, fylkesmennene, Miljødirektoratet og DSB.

– Vi håper at tilsynene vil bidra til at eieren av avfallsanleggene tar brann- og miljørisikoen på alvor og setter i gang nødvendige tiltak som kan begrense antall branner, sier Olsen-Haines.