41 personer omkom i branner i 2019

DSBs oversikt viser at 29 menn og 12 kvinner omkom i branner i 2019. Det er det høyeste antallet siden 2014, da 54 personer døde i branner.

- Desember er som regel måneden det brenner oftest og det gjenspeiles dessverre i vår statistikk over døde. Av de 41 personene som mistet livet i branner i 2019, omkom seks av dem i desember. Det viser at vi, brann- og redningsvesenene, feierne, eltilsynet og alle andre som er opptatt av brannsikkerhet, må fortsette det forebyggende arbeidet. Vi har en 0-visjon, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines.

Den systematiske registreringen av dødsbranntall begynte i 1979. Året med færrest omkomne i brann var 2017 med 26, mens året med flest omkomne var 1979 med 91 personer.
 
Røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og menn er kraftig overrepresentert. Helgene i de kalde månedene er tradisjonelt mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.

- Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier Olsen-Haines.

Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler i hver etasje, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for brann. Tall fra DSB viser at så mange som tre av fire av de som har omkommet i brann de siste årene tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

Gode råd til brannforebygging finner du på www.sikkerhverdag.no