16 omkomne i brann

, Nyhet


I første halvår 2019 er det 12 menn og 4 kvinner som har omkommet i brann. Dette er tre færre dødsfall enn på samme tid i fjor.

13 av de som har omkommet i brann så langt i år befinner seg i en risikoutsatt gruppe. Tall fra DSB viser at om lag 3 av 4 av de som omkommer i brann er i disse gruppene. Eldre med pleiebehov, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

- Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Som pårørende bør du også sørge for at noen du er glad i får installert komfyrvakt, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Totalt for 2018 omkom det 39 personer. I 2017 omkom det 26 personer i brann. Det er det laveste antallet omkomne siden registreringen startet i 1979.

– Hvert dødsfall er ett for mye og vi har ingen å miste. Vær bevisst og ta ansvar for brannsikkerheten, sier Daae.