Uforsiktighet ofte årsak til skogbrann

, Nyhet


Det er fortsatt ekstrem skogbrannfare på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, og nå er det viktig at alle bruker vettet slik at vi ikke får flere skogbranner.

Ni av ti branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, og ofte uforsiktighet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene. Brann- og redningsvesen rapporterer om at flere skogbranner de siste dagene har startet i nærheten av vann/innsjøer. Dette kan tyde på at det finnes personer som tror det er greit å grille eller gjøre opp ild hvis man bare gjør det i nærheten av vann.

– Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Hvis ikke risikerer vi store ødeleggelser – ikke bare av skog og utmark, men også hus og hjem. I verste fall kan liv gå tapt, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

Hver enkelt av oss har et spesielt ansvar for å forhindre skogbranner. Det er forbudt å gjøre opp ild, bål, grille og lignende som kan føre til brann i skog og utmark.

DSB oppfordrer på det sterkeste til brannsikker atferd:

  • Følg forbudet mot å gjøre opp ild eller tenne bål ute
  • Ikke grill utendørs
  • Ikke stump sigarettsneipen på bakken eller kast glass eller annet som kan starte brann.
  • Oppdager du en skogbrann må du varsle raskt til nødnummer 110.

I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg. Les mer på sikkerhverdag.no 

Øker skogbrannberedskapen ytterligere

Lørdag kveld og natt er det varslet regn og tordenbyger Østafjells. Lynnedslag kan gi økt fare for skogbranner, og som følge av dette vil DSB styrke beredskapen med fire skogbrannhelikoptre. Disse kommer tillegg til de 12 helikoptrene som allerede er i beredskap for å støtte brann- og redningsvesen i slokkearbeidet. Helikoptrene vil være plassert fra Værnes og sørover med hovedvekt på Østlandet, ut fra de værprognosene som foreligger.

Det er viktig å oppdage branner tidlig slik at disse kan håndteres raskt og effektivt. Da må det også varsles tidlig. For de kommunene som har flyovervåking er dette et godt hjelpemiddel for å få oversikt over sine områder, også de områdene hvor det ikke ferdes så mange mennesker og som er litt mer utilgjengelige.