Tusen takk fra Sveriges statsminister!

, Nyhet


Sveriges statsminister har henvendt seg til statsminister Erna Solberg og takket for hjelpen med helikoptre i slukningsarbeidet som pågår flere steder i Sverige.

Statsministeren har bedt om at takken formidles til de som organiserer arbeidet og øvrige aktører som har vært og er involvert i arbeidet med å støtte Sverige med nasjonale skogbrannressurser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige har tidligere denne uken anmodet Norge om bistand. Det er MSBs søsterorganisasjon i Norge, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har mottatt anmodningen. Denne uken er i alt ti av DSBs innleide skogbrannhelikoptre i bruk til slokking av skogbranner i Sverige. I tillegg bistår norske brannvesen fra Røros og Stjørdal svenske brannvesen i grensetraktene.

Justis- og beredskapsdepartementet gir også honnør til mannskapene som har kjempet mot skogbranner over hele Sør-Norge på sine nettsider i dag: Takk til brannmannskapene. De berømmer også helikopterberedskapen, Sivilforsvaret, Heimevernet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fylkesmennene og Røde Kors og de mange andre frivillige som har samarbeidet godt og jobbet hardt denne sommeren.