Ti år uten pinneraketter

, Nyhet


For ti år siden ble pinneraketter forbudt i Norge. Effekten kom umiddelbart: Antallet alvorlige øyeskader ble redusert - og siden har det holdt seg lavt.

Likevel får flere personer alvorlige skader i forbindelse med bruk av fyrverkeri hvert år. Felles for de aller fleste av disse, er at de ikke bruker beskyttelsesbriller.

Det ble registrert totalt 36 skader i forbindelse med nyttårsfeiringen i fjor. Av disse var det ni alvorlige øyeskader.

I gjennomsnitt har det vært ca. 13 alvorlige øyeskader hvert år, etter at forbudet mot pinneraketter kom.

Før pinnerakettforbudet i 2008, var antallet registrerte alvorlige øyeskader i gjennomsnitt ca. 20 per år. 

Bruk beskyttelsesbriller

- Utviklingen har gått i riktig retning, men fremdeles får noen ødelagt synet sitt hvert år, i forbindelse med nyttårsfeiringen. Bare lite øyeblikks ubetenksomhet kan få store konsekvenser. Ansiktet og øynene er spesielt utsatt. Bruk beskyttelsesbriller, det er et lite og enkelt tiltak som kan redde øynene hvis det skulle gå galt, oppfordrer direktør Cecilie Daae i DSB.

Beskyttelsesbriller deles ofte ut gratis eller selges for en billig penge der du kjøper fyrverkeri. Både den som skal avfyre fyrverkeriet og de som ser på bør bruke beskyttelsesbriller.

Enkle forholdsregler

Fyrverkeri er eksplosiver og selv små mengder er nok til å gi livsvarige skader.

- Bøy deg aldri over fyrverkeri når du tenner på og hold god avstand fra oppskytningen. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.Med alkohol i blodet reagerer du saktere og du får dårligere vurderingsevne. Det er viktig å huske på at fyrverkeri er eksplosiver. Det skal man håndtere med respekt, sier Daae.

Pass på barna

Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen.

- Det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og unge holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Det er ikke bare uforsvarlig, men også forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige, minner DSB-direktøren om.

Stjerneskudd

Barn kan bruke stjerneskudd hvis voksne passer på at det brukes riktig. Stjerneskudd skal bare brukes ute, og skal holdes på god avstand fra eget og andres ansikt. Også ved bruk av stjerneskudd er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikke får gnister i øynene.

>> På sikkerhverdag.no finner du fyrverkerireglene og andre gode råd før nyttårsaften