Ta ansvar mot skogbrann!

, Nyhet


Nå er det ekstrem skogbrannfare i hele Sør-Norge. Nå må absolutt alle ta sin del av ansvaret for å forhindre at branner oppstår og sprer seg. Hvis ikke risikerer vi store ødeleggelser – ikke bare av skog og utmark, men også hus og hjem. I verste fall kan liv gå tapt.

– Hver enkelt av oss har en plikt til å være aktsom. Slik situasjonen er nå skal det lite til før aktsomhetsplikten er brutt, og det kan være straffbart, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

I denne situasjonen har hver enkelt av oss et spesielt ansvar for å forhindre skogbranner. Det er forbudt å gjøre opp ild, bål, grille og lignende som kan føre til brann i skog og utmark.

– Slokking av skogbrann er svært krevende og slett ikke uten risiko. Mannskapene fra brann- og redningsvesen, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og andre gjør en fantastisk innsats. Beredskapen er god, men vi går nå inn i en ferieperiode som kan skape ressursmessige utfordringer, understreker Daae.

For å støtte brann- og redningsvesen i slokkearbeidet, har DSB nå 11 skogbrannhelikopter i beredskap. 

– Skogbranner koster samfunnet store summer, og det er kostbart å ha en så høy beredskap og håndtere så mange branner som er tilfellet nå. Men ikke minst kan det være en stor psykisk belastning for de som får gård og grunn truet eller ødelagt av en brann. Uansvarlig og skjødesløs oppførsel fra hver enkelt av oss kan få store konsekvenser, sier Daae.