Stor takk for flott innsats under skogbrannen i Setesdal

, Nyhet


DSBs direktør Cecilie Daae og fungerende avdelingsdirektør Jørn Atle Moholdt besøkte onsdag denne uken skogbrannområdet i Setesdal. Det ble en god anledning til å takke alle som har gjort en storartet innsats, lytte på førstehånds erfaringer på godt og vondt, samt delta under besøket av politisk ledelse i KMD, kommunalminister Monica Mæland og statssekretær i JD, Knut Morten Johansen.

Innsatsen hadde pågått i ni dager på tidspunktet for besøket. På det meste var det 12 samtidige skogbranner spredt over et område på 23 mil.

Ressursene som fant hverandre
Det har vært stor bredde i innsatsen mot skogbrannen, og svært godt samarbeid mellom mange aktører, fra brannvesen, flere sivilforsvarsdistrikter, Heimevernet, helikopterselskapet Helitrans, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen. Rundt 100 mannskaper og i alt 12 helikoptre bisto i slokkearbeidet på de mest hektiske dagene. Et godt fungerende nødnett og samband var også avgjørende for håndteringen.
 
Sivilforsvaret i Aust-Agder SFD ble forsterket med materiell og personell fra nabodistrikter og fra store deler av landet. Totalt ble det lagt ut nærmere 20 kilometer med brannslanger som fordelte vann fra flere titalls brannpumper til brannområdene. Terrenget er meget krevende, så materiell og mannskaper måtte hovedsakelig flys ut til brannområdene.
 
På møtet fremhevet alle aktørene det meget gode samarbeidet som hadde medført at man fikk kontroll på brannene. Spesielt ble støtten fra DSB med koordinering, lederstøtte og helikoptre, samt Sivilforsvarets innsats med mannskaper og store mengder materiell, fremholdt som en vesentlig grunn til at det gikk så bra.
 
Imponert over innsatsen
Statsråden og statssekretæren ga uttrykk for at de var imponert over innsatsen som var lagt ned, og det effektive samvirket som var etablert mellom mange aktører som gjorde dette mulig. Statsråden sa at hun vil følge opp og evaluere denne innsatsen for å ta med seg de viktigste lærepunktene fra innsatsen.
 
Direktøren og Jørn Atle Moholdt takket våre mannskaper for den imponerende innsatsen de hadde lagt ned, og for at de stilte opp midt under ferieavviklingen.
 
– Vi er stolte over hva mannskapene har levert. Måten brannen er håndtert på gir et meget solid og robust inntrykk, sier Daae og Moholdt.
 
Les også Justis- og beredskapsdepartementet omtale av besøket: Takk til brannmannskapene!