Stor og økende skogbrannfare

, Nyhet


Brann- og redningsvesenet og Sivilforsvaret er i høy beredskap, og DSB har i tillegg besluttet å forsterke skogbrannhelikopterberedskapen ytterligere gjennom pinsen.

Fra lørdag 19. mai og til og med mandag 21. mai er det til sammen 4 helikoptre i beredskap i Sør-Norge. Det er stasjonert helikopter for slokking på Torp, Kjeller, Værnes og Stavanger. I tillegg benytter vi helikoptre fra baser i Nord-Norge til bistand ved branner i den nordlige landsdelen. DSB vurderer fortløpende behovet for ytterligere beredskap med helikopter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer om stor skogbrannfare i store deler av landet. I mange fylker er faren meget stor. Inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere. Det er et generelt forbud mot å tenne bål i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Bruk av åpen ild kan nå få store konsekvenser, og det tørre været vi opplever med høye temperaturer og til dels mye vind vil kunne føre til  svært rask brannspredning.

Les mer om og følg med på skogbrannfaren på: http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html