Squishies trekkes tilbake fra markedet

, Nyhet


"Squishier" er en av årets trender på leketøysmarkedet. Disse fargerike skumfigurene kommer i mange forskjellige utførelser, ofte ser de ut som dyr eller matvarer. De har blitt populære blant norske barn, og mange samler på dem. Det er imidlertid risiko knyttet til squishiene som både foreldre og markedsaktører bør være oppmerksomme på.

En "squishy" er et mykt skumleketøy som kan klemmes sammen, og som deretter eser tilbake til sin opprinnelige størrelse og utforming. Det vanligste er squishier som ser ut som tegneserieliknende dyrefigurer eller realistiske eller stiliserte matvarer, men figurene lages i alle mulige varianter. De er ofte fargerike og designet for å se søte ut. De er særlig populære blant barn i alderen 6-12 år, som gjerne samler på dem. 

I juni gikk den danske Miljøstyrelsen ut med en anbefaling om at forbrukere bør kaste alle squishier i hjemmet og ikke kjøpe nye. De hadde testet 12 ulike squishier og fant at samtlige avga skadelige kjemikalier i så høye konsentrasjoner at det over tid kan medføre en risiko for barn som leker med squishiene. Nærmere detaljer finnes på deres nettsider. 

I Norge er det Miljødirektoratet som forvalter regelverket for kjemikalier i leketøy. De er for tiden i en prosess med testing av squishiene på det norske markedet. Den nordiske leketøyskjeden Top Toy har uttalt at de har fjernet alle squishier fra sine lekebutikker BR og TOYS"R"US etter de danske testresultatene. DSB oppfordrer både markedsaktører som selger squishier, og foreldre som ønsker å kjøpe dem, til å gjøre seg kjent med de danske kjemikaliefunnene.

Squishiene kan dessuten utgjøre en risiko for små barn på grunn av kvelningsfare. De myke skumfigurene kan lett rives i stykker og avgi små deler som kan svelges og blir sittende fast i halsen. De fleste squishier er derfor merket med en advarsel om at de ikke er egnet for barn under 3 år, da barn i denne aldersgruppen liker å suge og bite på leketøy og putte ting i munnen. DSB vil oppfordre alle voksne til å respektere aldersmerkingen og ikke kjøpe squishier til barn under tre år. Foreldre og andre voksne bør også passe på at små barn ikke får tak i squishiene til for eksempel eldre søsken. I tillegg er alle squishier leketøy og skal være merket med CE-merke, som viser at de oppfyller sikkerhetskravene i det europeiske leketøysregelverket.

DSB vil også oppfordre produsenter, importører og distributører av squishier til å vurdere aldersmerkingen av disse nøye. Som nevnt er de fleste squishier merket med en advarsel om at de ikke er egnet for barn under 3 år, på grunn av kvelningsfare. DSB har vært i diskusjoner med andre europeiske produktsikkerhetsmyndigheter om aldersklassifiseringen av squishier. Vi vil understreke at leketøy som ut ifra utseende, funksjoner og andre karakteristikker er særlig tiltrekkende for små barn og framstår som tiltenkt disse, ikke kan merkes som uegnet for aldersgruppen 0-3 år.

Squishier er myke og morsomme å klemme på, og krever ikke ferdigheter utover det som kan forventes av et lite barn. Hvis de i tillegg ser ut som for eksempel teddybjørner, dyrebabyer eller småbarnsprodukter (som tåteflasker), må de regnes som produkter også for barn under 3 år. De kan da ikke merkes som uegnet for denne aldersgruppen, og de må oppfylle kravene leketøysforskriften og EN 71-standardene setter for leketøy til barn under 3 år. Dette inkluderer kravet om at de ikke skal avgi små deler. Det er allerede meldt inn squishier i RAPEX, EUs meldesystem for farlige produkter, på bakgrunn av dette. DSB vil i tiden framover ha større fokus på at markedsaktørene har korrekt aldersmerking på squishiene, og ikke selger squishier som ikke er trygge for små barn.