Snøskredfare gir økt beredskap i Sivilforsvaret

, Nyhet


I forbindelse med rekordstor snøskredfare i Nordland er det økt beredskap i Sivilforsvaret.

Det har allerede gått skred fredag, men risikoen øker med varslet nedbør fredag kveld og lørdag.

Økt beredskap Nordland sivilforsvarsdistrikt forsterker Rana brann og redning ved å stille til disposisjon to snøscootere, søkestenger og skredvarslere. I tillegg forflyttes to beltevogner med sjåfører fra Mobil Forsterkningsenhet i Trondheim (MFE Trondheim) til Mo i Rana, så det er økt transportkapasitet tilgjengelig for Lokal Redningssentral (LRS). Fig Rana forsterkes med et ekstra telt.

Sivilforsvarsmannskaper og operative ledere er forhåndsvarslet om økt beredskap av distriktet. Nordland sivilforsvarsdistrikt deltar i møter i fylkesberedskapsrådet og i LRS.

NVEs varsel NVE vil komme med ny oppdatert varsel før klokken 14.00 fredag. Nordland sivilforsvarsdistrikt følger med på situasjonen, og vurderer fortløpende behovet for å forflytte personell og materiell til strategiske områder.

NVE har lørdag varslet store mengder nedbør på Helgeland, som vil komme som snø cirka over 700 meter over havet. Uavhengig av om lørdagens nedbør kommer som regn eller snø vil vekten av denne massen uansett kunne være nok til å løse ut mange store våte skred. Skredfaren kan derfor komme opp mot faregrad 5, som betyr at det er MEGET STOR fare for skred. Kuling og kraftig snøvær over 700 meter over havet vil også danne ferske ustabile tørre fokksnøflak som vil kunne gi middels store tørre flakskred i høyden.

Det er første gang i Norge at NVE varsler faregrad 5 for snøskred. NVEs varsler kan følges på varsom.no.