Skogbrannhelikopter i beredskap

, Nyhet


På grunn av mye tørr vegetasjon på Vestlandet setter DSB inn to skogbrannhelikoptre i julehelgen.

Det tørre været på Vestlandet har ført til flere utmarksbranner den siste tiden – blant annet på Altøy i Askvoll på onsdag. Det er årsaken til at DSB nå setter inn skogbrannhelikopter.

- Vi oppfordrer folk til å vise stor aktsomhet i de tørre områdene på Vestlandet. Vi vet at de aller fleste branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Helikoptrene blir stasjonert i Sauda og Bringeland, og skal være i beredskap fra 19. desember til 26. desember. DSB har etablert lederstøtte i samme periode. Lederstøtte er en vaktordning med erfarne brannbefal som kan bistå lokale brannledere i forbindelse med slokking av gress- og skogbranner.

Det er ifølge Meteorologisk institutt ventet betydelig nedbør som følge av et værskille andre juledag. DSB vil ta en ny vurdering på om skogbrannhelikoptrene også skal være i beredskap nyttårshelgen.