Skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april

, Nyhet


Skogbrannhelikopteret er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og skal dekke hele Sør-Norge.

- DSB overvåker skogbrannfaren løpende, og i perioder med stor skogbrannfare kan DSB sette flere helikoptre i beredskap rundt om i landet, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Til nå i år er det registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark. Hordaland, Møre og Romsdal og Rogaland er fylkene som har vært ekstra utsatt i år.

I 2017 var det 773 branner i gress- eller innmark og 301 branner i skog- eller utmark. 1 803 dekar produktiv skog og 84 405 dekar uproduktiv skog brant ned og skogbrannhelikopteret var i aktivitet ved 16 branner.

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

- Staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret bistår med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner, sier Pedersen.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Hvis det er veldig tørt, kan kommunen innføre totalforbud også til andre tider.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

- I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg, sier Pedersen.

På nettstedet sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål.