Sivilforsvaret tester tyfonene 10. januar

, Nyhet


Onsdag 10. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

- Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Som følge av at Stortinget vedtok stenging av FM-nettet besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at DSB skulle gjennomføre en modernisering av varslingsanleggene. Våren 2016 ble det bestemt at man skulle bruke Nødnett for å utløse varslingsanleggene.

- Ombyggingen av varslingsanleggene er utført ifølge tidsplanen og budsjettet er holdt. Den nye løsningen gir også Sivilforsvaret anledning til å sjekke driftsstatus på det enkelte tyfonanlegg daglig. Signalet vil fortsette å varsle befolkningen som før. Den eneste forskjellen er at meldingen om å utløse signalet, nå sendes via Nødnett i stedet for FM-nettet, sier Daae.

Hun viser også til at DSB har fremmet et satsningsforslag til Justis- og beredskapsdepartementet med anbefaling om at det utvikles et nytt nasjonalt varslingssystem for masseutsendelse av SMS (Cell Broadcast), som kan nå hele befolkningen. Dette er ment som et supplement til tyfonvarslingen.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Se oversikt over alle varslingsanleggene i DSBs kartløsning. Velg "Temalag", "Sivilforsvaret", og huk av for "Varslingsanlegg". Les mer om varslingssignalene på sikkerhverdag.no og hør signalene på sivilforsvaret.no.

Pressekontakt

Henvendelser fra pressen kan rettes til DSBs pressevakt på 992 52 000, eller på epost til pressevakt@dsb.no.

Bilder finnes på DSBs Flickr-konto og kan brukes fritt i pressesammenheng, med kreditering.