Sivilforsvaret styrkes i Nordland

, Nyhet


Sivilforsvaret har etablert nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. I dag etableres enheten i Bodø.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi ListhaugJustis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug under etableringen av MFE Bodø. 
Høyoppløste bilder finner du på vår Flickr side

 

De nasjonale mobile forsterkningsenhetene til Sivilforsvaret skal styrke kapasiteten for å stå best mulig rustet til innsats ved store og komplekse hendelser i fremtiden. Justis- og beredskapsdepartementet har bevilget midler til etableringen.

– Vi har stor tro på at de nye operative avdelingene kommer til å være et viktig bidrag ved blant annet store branner, flommer, leteaksjoner, ekstremvær og naturkatastrofer. Avdelingene har stor kapasitet, god mobilitet, både på og utenfor vei, og materiellet skal brukes av håndplukkede og spesialtrente mannskaper, sier avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i DSB.

Sivilforsvaret har fra 2015 etablert nasjonale mobile forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland og Kristiansand. I dag etableres den siste enheten i Bodø.

Distriktssjef Gustav Kaald-Olsen i Nordland sivilforsvarsdistrikt ser frem til å jobbe med enheten.

– Det er ingen tvil om at den nye MFE-enheten tilknyttet Nordland sivilforsvarsdistrikt vil være en betydelig styrking av beredskapen. Ikke bare lokalt, men for hele regionen. Nå får vi på plass spesialiserte og motiverte mannskaper som kan bruke det nye utstyret vi har fått, sier Kaald-Olsen.

De siste årene har vært preget av mange store hendelser. Blant annet storbranner på Frøya, Flatanger og i Lærdal og flommer flere steder i landet. I løpet av 2017 bistod Sivilforsvaret ved 202 hendelser. Til sammen var 4 502 personer i innsats i 45 148 timer, noe som er en økning på 15 000 timer fra 2016.

Mange av innsatsene de seneste årene har hatt lengre varighet og vært mer omfattende enn tidligere. Klimaet er årsak til mange av innsatsene.

– Vi rykker også ut til flere hendelser fordi de som trenger bistand vet at Sivilforsvaret er en pålitelig ressurs som er forutsigbar. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Kaald-Olsen.

De nasjonale mobile forsterkningsenhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei. Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige. Avdelingene er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken på 8 000 tjenestepliktige og 250 fast ansatte. Forsterkningsenhetene har allerede vært i innsats flere steder i Norge.