Samlokalisering av nødmeldingssentralene for brann og politi i Tønsberg

, Nyhet


Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara åpnet den nye samlokaliserte sentralen for politi og brann i Tønsberg mandag 12. november.

Region Sør-Øst er en av våre største regioner, og består nå av fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud og har omtrent 700 000 innbyggere i 49 kommuner.

Arbeidet med samlokalisering har pågått som et samarbeid mellom Sør-Øst politidistrikt, tidligere 110-sentralen i Drammen, DSB og Politidirektoratet i omtrent to år.

110-sentralene og Politidistriktet har samarbeidet godt i felles lokalt prosjekt, og har sammen funnet gode løsninger for den nye sentralen. Nå fortsetter arbeidet med å ta ut gevinster av samlokaliseringen - gjennom forbedret samvirke og informasjonsdeling mellom sentralene.

Samlokaliseringen ble markert på politihuset i Tønsberg med deltagere fra blant andre Justis- og beredskapsdepartementet, kommuner, brannvesen, Politidirektoratet, Fylkesmannen og DSB. 

Les mer på regjeringen.no