Samlokalisering av nødmeldingssentralene for brann og politi i Ski

, Nyhet


Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara åpnet den nye samlokaliserte sentralen for politi og brann i Ski torsdag 3. mai.

Arbeidet med samlokalisering har pågått som et samarbeid mellom Øst politidistrikt, tidligere 110-sentral i Moss og Romerike, DSB og Politidirektoratet (POD) i omtrent to år. Samtidig med at sentralene samlokaliseres blir Alarmsentral Brann Øst (Østfold og Follo) og Romerike 110-sentral slått sammen til en større sentral og en ny 110-region. Den nye regionen og sentralen består nå av fylkene Østfold og Akershus (minus Asker og Bærum) og har omtrent 720 000 innbyggere i 38 kommuner.

110-sentralene og Politidistriktet har samarbeidet godt i felles lokalt prosjekt og har sammen funnet gode løsninger for den nye sentralen. Nå fortsetter arbeidet nå med å ta ut gevinster av samlokaliseringen - gjennom forbedret samvirke og informasjonsdeling mellom sentralene.

Samlokaliseringen ble markert på politihuset med deltagere fra blant andre Justis- og beredskapsdepartementet, kommuner, brannvesen, Politidirektoratet, Vegtrafikksentralen, AMK-sentralen, Fylkesmannen og Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap.  


Les mer på regjeringens og politiets sider.