Rekordsommer for Sivilforsvaret

, Nyhet


Sivilforsvaret satte i juli klar ny rekord når det gjelder antall innsatser og hvor mange innsatstimer som er lagt ned. Sivilforsvaret var i juli i hele 102 innsatser, med 2 961 personer og de utførte 54 098 innsatstimer.

Sivilforsvaret har vært i innsats i nesten 55 000 timer i juli. Det er rekordhøyt. Til sammenligning er gjennomsnittstallene de siste åtte årene 42 000 timer for et helt år.

 Jeg er stolt og takknemlig for innsatsen som tjenestepliktige kvinner og menn og fast ansatte i Sivilforsvaret har lagt ned i forbindelse med alle skogbrannene i sommer. Jobben de har gjort med å støtte brann- og redningsvesenet har bidratt sterkt til slokkingen av svært mange skogbranner, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Hele 86 av de 102 innsatsene i juli var skogbranner og Sivilforsvaret har hatt personell i skogbranninnsats hver eneste dag i juli. De største innsatsene var i Telemark, Aust-Agder og i Finnmark. På grunn av ferietid har det også vært behov for å flytte mannskaper på tvers av sivilforsvarsdistrikter og fylkesgrenser for å bistå i slokking.   

– Tilbakemeldingene vi får, er at de tjenestepliktige mannskapene våre er pålitelige og gjør en solid jobb. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Daae.

Skogbranner krever store mengder materiell. Og det legges nå ned mye jobb i Sivilforsvaret for å gjøre klar utstyr til nye innsatser. Noe må repareres og ødelagt utstyr må erstattes.

 Etter en ekstraordinær innsatsmåned håper vi mannskapene nå får tid til å hvile seg. Men skogbrannfaren er fortsatt høy mange steder og vi er i beredskap for nye innsatser, sier Daae.

Statistikk

 Innsatstimer 2010-2017 og for juli 2018:

 • Innsatstimer hele 2010: 51 062
 • Innsatstimer hele 2011: 41 523
 • Innsatstimer hele 2012: 23 100
 • Innsatstimer hele 2013: 24 033
 • Innsatstimer hele 2014: 67 180
 • Innsatstimer hele 2015: 56 906
 • Innsatstimer hele 2016: 29 968
 • Innsatstimer hele 2017: 45 148
 • Innsatstimer kun i juli 2018: 54 098

  Sivilforsvarets innsatser juli 2018:

 •  Telemark sivilforsvarsdistrikt: 16
 •  Buskerud sivilforsvarsdistrikt: 14 
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt: 10 
 • Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt: 9 
 • Hordaland sivilforsvarsdistrikt: 8 
 • Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt: 7 
 • Rogaland sivilforsvarsdistrikt: 7 
 • Østfold sivilforsvarsdistrikt: 5 
 • Oppland sivilforsvarsdistrikt: 5 
 • Nordland sivilforsvarsdistrikt: 4 
 • Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt: 4 
 • Vestfold sivilforsvarsdistrikt: 3 
 • Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt: 3 
 • Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt: 2 
 • Troms sivilforsvarsdistrikt: 2 
 • Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt: 2 
 • Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt: 1 
 • Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt: 0 
 • Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt: 0 
 • Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt: 0 
 • Totalt i juli 2018: 102

 

Illustrasjonsbilder som kan brukes til saken
Bruk "Kim Haugen, Sivilforsvaret" som fotobyline. https://www.flickr.com/photos/dsb_norge/43039870461/in/album-72157668521243017/ https://www.flickr.com/photos/dsb_norge/42990184652/in/album-72157668521243017/


Pressevakt DSB
992 52 000 
pressevakt@dsb.no