Rekordmange helikopter mot skogbrann

, Nyhet


Den ekstreme skogbrannfaren krever ekstraordinær beredskap. Nå har DSB 11 skogbrannhelikopter i beredskap i Sør-Norge, klare til innsats på kort varsel.

Denne beredskapen gjelder foreløpig til og med 29. juli.

– Vi har aldri tidligere hatt så mange som 11 helikopter i beredskap. Det er ikke forventet regn av vesentlig betydning i Sør-Norge ut juli. Den ekstreme skogbrannfaren vil vedvare i hele sommer, og derfor har vi nå styrket beredskapen kraftig, sier seksjonsleder Hans Kristian Madsen.   

Skogbrannhelikoptrene er for tiden i beredskap følgende steder: 

  • Stranda
  • Kinsarvik
  • Bringeland 
  • Sauda
  • Stavanger
  • Torp
  • Kjeller
  • Ås
  • Værnes

Ved behov for å styrke eller gjenopprette beredskapene i bestemte områder, vil helikoptrene flyttes. Dette er en vurdering som gjøres fortløpende.  

– Vi opplever nå den mest krevende situasjon vi har hatt når det gjelder skogbrann noen sinne, sier Madsen.

Det er kritisk lav grunnvannstand, og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå. Det gjelder særlig Østafjells, men det vil også tørke opp og bli stadig mere brannfarlig på Vestlandet, særlig i Rogaland og i Hordaland.

Det er et kommunalt ansvar å håndtere skogbranner. Skogbrannhelikopteret er statens bistand til kommunene når det gjelder luftstøtte. Det primære målet er å slå ned flammer, gi grunnlag for slokking på bakken, ta flankene og hindre videre spredning. Helikopter brukes også til å flytte personell og utstyr ut i terrenget, og til observasjon.

Etter den store skogbrannen i Froland i 2008 innførte DSB en ordning med lederstøtte ved skogbrann. Det innebærer at lokal brannsjef får faglig støtte og veiledning fra erfarne brannbefal.

Ved større hendelser er brann- og redningsvesenet også avhengig av bistand fra blant annet Sivilforsvaret, Heimevernet, Redningsselskapet og frivillige.

>> Bilder av Hans Kristian Madsen, skogbrann og skogbrannhelikopter

>> På sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål

>> Skogens brannvoktere

>> Skogbrannfareplakat (kan bestilles hos DSB)