Rekordlavt antall branndøde

, Nyhet


25 personer omkom i brann i 2017, viser tall fra DSB. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979.

- Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er oppsiktsvekkende lave tall, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB.

I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann siden 1979. De laveste tallene som er registrert tidligere år er 35 omkomne i 2015 og 41 omkomne i 2012.

- Målrettet forebyggende arbeid og brannvernkampanjer utført av brann- og redningsvesen, lokale eltilsyn, forsikringsbransjen, Norsk brannvernforening og DSB er medvirkende årsaker til disse gode tallene. Vi jobber også bevisst med tiltak rettet mot risikogruppene, sier Madsen.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for brann. Tall fra DSB viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

- Når man bor alene, reduseres sannsynligheten for at brannen oppdages i tide. Det er også vanskeligere å rømme. I årene fremover vil en stadig større andel av befolkningen være eldre mennesker, og mange av disse kommer til å bo hjemme alene. Derfor er brannforebygging hos denne aldersgruppen et satsingsområde for myndighetene både sentralt og lokalt, sier Madsen.

Branner med dødelig utfall oppstår oftest i stuen og på soverommet, og den vanligste årsaken er åpen ild, deriblant røyking.

Av de 25 som har omkommet i brann så langt i år er 14 menn og 11 kvinner. April var den måneden da flest omkom. Da døde det fem personer, mens ingen omkom i mai. I fjor omkom åtte personer i desember, mens i år er dette tallet på tre. Sju personer har omkommet på lørdager. Det er dermed den ukedagen hvor flest har omkommet. De fleste som dør i brann omkommer i egen bolig. 

>> Gode råd til brannforebygging finner du på www.sikkerhverdag.no