Økt kunnskap gir tryggere samfunn

, Nyhet


Bedre informasjon og veiledning fra DSB til utvalgte målgrupper skal øke kunnskapsnivået om håndtering av farlige stoffer og eksplosiver.

–  Vi vet at mange som håndterer farlige stoffer og eksplosiver synes regelverket, som vi er ansvarlig for, er vanskelig å forstå. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Stine S. Transeth, prosjektleder for formidlingsprosjektet i DSB.

Hensikten med prosjektet er å få en oversikt over målgruppene og hvilke informasjonsbehov de har. Dette skal danne grunnlaget for hvordan DSB kan arbeide med å informere og veilede på en bedre og mer målrettet måte. Bedre informasjon og veiledning skal gi økt kunnskap, bedre etterlevelse av regelverket og dermed et tryggere samfunn.

–  Første steg har vært å kartlegge og forstå våre målgrupper. Vi har blant annet gjennomført 17 dybdeintervjuer for å forstå hvordan de som er omfattet av regelverket reflekterer rundt håndtering av farlige kjemikalier og eksplosiver. Og ikke minst hvordan de opplever kontakten med DSB, og hvor de forventer å få eller finne nødvendig informasjon, sier Transeth.

Innsikten i brukernes opplevelser skal gi et godt grunnlag for å tilpasse budskap og kommunikasjon rundt forskrifter og veiledning.

–  Neste og avsluttende del av prosjektet vil være å kategorisere målgruppene, og deretter vurdere hvordan informasjon og veiledning kan tilpasses målgruppenes ulike behov.

Formidlingsprosjektet avsluttes i løpet av mars 2018.