Økt bevilgning til skogbrannberedskap

, Nyhet


Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 12,5 millioner kroner til slokking av skogbranner i 2018.

Det har vært forhøyet beredskap i forbindelse med skogbrannfare og behov for bistand fra skogbrannhelikoptre i slokkingen av skogbranner i mai og juni. Regjeringen foreslår derfor å bevilge ytterligere 12,5 millioner kroner til slokking av skogbranner og høyere beredskap i 2018.

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.