Norge øker støtten til svensk skogbrannberedskap

, Nyhet


DSB har i dag avgitt ytterligere fire skogbrannhelikoptre til Sverige, slik at de nå har totalt ti helikoptere fra Norge. I tillegg bistår frivillige fra norske brannvesen i Røros og Stjørdal svenske brannvesen i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Sverige rammes nå av cirka 60 branner som er mer eller mindre ute av kontroll, og skogsområdene i Jämtland er blant stedene som er hardest rammet.

DSBs søstermyndighet Myndighet för samhällsskyld och beredskap (MSB) har denne uken tatt kontakt med DSB om bistand. I tillegg til ressursene fra Norge har Sverige mottatt en skogbrannmodul (innebærer to skogbrannfly av typen Canadair) fra Italia. Norge har nå ikke flere helikopter å avgi til Sverige da våre gjenværende 12 helikoptrene enten er i bruk eller er i høy beredskap. Dersom situasjonen forverres i Norge kan de utleide helikoptrene i Sverige tilbakekalles.

– Jeg vil benytte anledningen til å rose den formidable slokkeinnsatsen som gjøres av brannvesenet, Sivilforsvaret og frivillige både på bakken og i luften, sier DSBs direktør Cecilie Daae. – Og selv om vi strekker oss langt for å bistå Sverige, ønsker vi å ivareta høyeste beredskap i Norge og gjør løpende vurderinger om vårt eget behov for mannskaper og utstyr.

De frivillige brannmannskapene er fra to brannvesen i Trøndelag. De første mannskapene fra Stjørdal brann- og redningstjenestereiste reiste over grensen i 17-tiden mandag. De fire personene har med seg en brannbil og en ATV med henger, i tillegg til pumpe- og slangeutstyr. Siden mandag har også brannmannskaper fra Røros og Os bistått sine kolleger i Härjedalen. I løpet av mandagen ble det sendt tre biler med til sammen ti personer. Alle brannmannskapene er deltidsmannskaper med andre jobber ved siden av, og bruker av sin egen fritid på brannslokkingen