Nytt oppdrag til Bangladesh

, Nyhet


Søndag 29. april sendte DSB sykepleier Cathrine Aanensen og camp-tekniker og elektriker Asbjørn Selseth til Bangladesh for å gi støtte til det humanitære arbeidet rundt håndteringen av flyktningsituasjonen for rohingya-folket. Dette er det andre oppdraget til Bangladesh i år.

Den humanitære situasjonen for flyktningene på grensen mellom Bangladesh og Myanmar er fortsatt alvorlig, og de internasjonale hjelpeorganisasjonene forbereder seg på et langvarig arbeid. Årsaken er at rohingya-folket, som egentlig er bosatt i den vestlige delen av Myanmar, har lagt på flukt i hundretusenvis på grunn av forfølgelse, og dratt rett over grensen til Bangladesh. Dette har ført til et akutt behov humanitær hjelp på en rekke felt.

På dette oppdraget skal det etableres en koordineringsleir ved Cox's Bazar i Bangladesh. Det er Verdens matvareprogram (WFP) som har bedt International Humanitarian Partnership (IHP) om støtte. DSB sender Cathrine Aanensen og Asbjørn Selseth, som del av IHPs team.

 – Det faktum vi for andre gang på kort tid sender personell til Bangladesh, sier noe om hvor alvorlig den humanitære situasjonen for flyktningene fortsatt er, selv om medieomtalen kanskje har blitt mindre. Vi er glade for igjen å kunne sende to dyktige personer fra vårt internasjonale støtteteam, som kommer til å ut et verdifullt bidrag til det humanitære arbeidet, sier enhetsleder Jørn Moholdt i Sivilforsvarsavdelingen i DSB.

DSB har, gjennom Sivilforsvaret, drevet med denne typen internasjonalt arbeid siden slutten av 1990-tallet, i all hovedsak i nært samarbeid med våre søsterorganisasjoner i IHP. Hensikten med arbeidet har hele tiden vært å gi støtte til de internasjonale hjelpeorganisasjonene slik at de kan gjøre en best mulig jobb. I den forbindelse har DSB samarbeidet med WFP en rekke ganger de siste 20 årene.

 – I tråd med vårt konsept bidrar vi til at hjelpeorganisasjonene i området får bedre arbeidsforhold, sier Moholdt.