Nye veiledere for transport av farlig gods

, Nyhet


Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort "Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg" tilgjengelig på norsk.

Ny veileder: Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg

DSB har i samarbeid med NET Emballasje- og Produkttesting og DNV GL revidert og utgitt en veiledning for kontroll av IBC (emballasje).