Skogbrannplakat i ny drakt

, Nyhet


Den nye skogbrannplakaten er laga i miljøvenleg papir med våtforsterking.

Tidlegare utgåver av plakaten har vore trykka på plast. Av miljøomsyn har DSB nå gått bort frå dette. Papiret i den nye plakaten er av typen "Aquastrong" og har cellulosefiber med våtforsterking. Papiret har ei nedbrytingstid i naturen på 12 månader. Plakaten er meint for skogeigarar og andre som eig skog og utmark.

Plakaten kan tingast via trykksak@dsb.no

 >> Skogbrannplakat