Kronikk: Ikke godt nok forberedt

, Nyhet


Vet befolkningen vår hva de skal gjøre hvis det skulle oppstå en krise? Og er de godt nok forberedt hvis for eksempel strømmen skulle gå? Svarene er nei.

Av Cecilie Daae, direktør i DSB.

I vinter har mye og tung snø ført til at tusenvis av husstander har mistet strømmen i flere dager. Strømselskapene har flere ganger vært ute og advart om at strømmen kan forsvinne i lengre perioder.

Strømbortfall skaper store utfordringer for de fleste av oss. Når strømmen går forsvinner nemlig ikke bare lyset, men også elektrisk oppvarming og mulighetene for å varme mat og vann.

Ved større strømbrudd prioriteres liv og helse først, og det kan ta tid før du får strømmen tilbake. I DSB mener vi du bør være forberedt på å klare deg uten strøm i flere dager.

Har du tenkt igjennom hva du bruker strøm til i hverdagen, fra du står opp til du legger deg? Hvis svaret er nei, er du ikke alene.

I en befolkningsundersøkelse Epinion nylig har utført på oppdrag fra DSB svarer under halvparten av de spurte at de har tenkt gjennom hvilke farer, ulykker og utfordringer som kan skje i hjemmet.

Et interessant, men kanskje ikke overraskende, poeng er at folk på bygda er bedre forberedt enn folk i byene. Svarene viser også at kjennskapen til krisehåndteringstiltak i egen kommune og nærområde er for lav. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Under den kalde krigen var myndighetenes befolkningsråd om det vi kaller "egenberedskap" vesentlig mer konkrete enn de er i dag, og bevisstheten i befolkningen om temaet var større. Selv om det også i dag finnes slike råd, for eksempel på sikkerhverdag.no, mener vi det er behov for tiltak som i større grad setter egenberedskap på dagsordenen igjen.

Blant annet fordi risiko- og trusselbildet er i endring. Og ikke minst fordi vi blir stadig mer avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner, som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Det gjør oss sårbare – i alle fall hvis vi ikke er godt nok forberedt.

Derfor arbeider nå Oslo kommune og DSB med en egenberedskapskampanje som skal øke befolkningens kunnskap og bevissthet om hva hver enkelt av oss konkret kan og bør gjøre av forberedelser for å redusere egen sårbarhet. Kampanjen, som skal være klar i løpet av året, vil ta utgangspunkt i alvorlige uønskede hendelser og kriser som endrer tilgangen til kritiske samfunnsfunksjoner.

Skal samfunnet fungere når det blåser som verst må alle være forberedt. Det gjelder selvfølgelig myndighetene, men det gjelder også deg.

Les kronikken i Nationen