Kronikk: De mest sårbare dør i brann

, Nyhet


Tallet på omkomne i brann er rekordlavt. Nå er tiden inne for å øke ambisjonsnivået.

Av Cecilie Daae, direktør i DSB.

Det omkommer heldigvis færre i brann i dag enn tidligere, men det er de mest sårbare som dør. Det skal vi gjøre noe med!

I fjor døde det 25 mennesker i brann i Norge. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979. Egentlig er det en liten bragd. Sammenlignet med 1979 bor det i dag over en million flere innbyggere i landet vårt. I tillegg er antall potensielle farer, i form av elektroniske dingser, økt betraktelig. Likevel har vi de siste årene sett stadig færre boligbranner – og ikke minst dødsbranner.

Målrettet brannforebyggende arbeid har vært utslagsgivende.Forebygging er som husarbeid: du legger først merke til det når det ikke blir gjort.

For snart 30 år satte kloke hoder seg et mål – å få bukt med branner i bygninger der mange menneskeliv kan gå tapt. Det har vi lykkes med.
Siden 1990 har vi satset på brannforebygging gjennom krav til bedre sikkerhet i alle bygninger – blant ved at alle boliger skal ha røykvarsler. Dette har vært sterkt medvirkende til at vi i dag har lave dødstall i branner.

En annen årsak er at kunnskapen om brannsikkerhet i samfunnet er økt betraktelig. I dag er 1200 årsverk dedikert til brannforebygging i kommunenes brann- og redningsvesen. I tillegg er det i dag en rekke organisasjoner og forsikringsselskaper som jobber målrettet med brannforebygging – og gjør en svært god jobb!

Vi er likevel ikke i mål. Noen grupper i samfunnet vårt er spesielt sårbare. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for brann.

Tall fra DSB viser at så mange som tre av fire av de som har omkommet i brann de siste årene tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

Det er igjen tid for å øke ambisjonsnivået. Målet må være at ingen dør i brann! Gjennom forpliktende samarbeid mellom brann og helse skal vi sette en ny standard for brannsikkerhet for de risikoutsatte gruppene. Her er det – som i mye annet på samfunnssikkerhetsområdet – kommunene som sitter med nøkkelen. Oppgaven til DSB og Helsedirektoratet er å støtte kommunene i dette viktige arbeidet.

Risikoutsatte grupper kan være vanskelig å nå. Derfor er vi avhengig av at du som pårørende tar et ekstra ansvar. Test røykvarsleren, og bytt batteri en gang i året.

Over halvparten av alle boligbranner starter på kjøkkenet, og komfyren er hjemmets desidert største brannkilde. Det viktigste enkelttiltaket for å minske branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt. Den gir beskjed hvis det er fare for brann, og kutter strømmen til komfyren hvis ingen reagerer på alarmen.

En komfyrvakt er kanskje den beste gaven du kan gi til dine foreldre eller besteforeldre!

Les kronikken i Hamar Arbeiderblad.