Ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikat for bergsprenger og bergsprengningsledere

, Nyhet


DSB har utviklet en ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikater til bergsprenger og bergsprengingsledere.

Målet var å utvikle en løsning som gjorde det mer brukervennlig for søkere og samtidig effektivere saksbehandlingen og utstedelsen av sertifikatene hos DSB.

Den nye løsningen, "Min side", finner du ved å logge deg inn på bergsprenger.dsb.no eller gå via DSB sin nettside www.dsb.no/skjema. "Min side" krever innlogging med ID-porten og er en fellesside hvor man søker sertifikat, ser status på søknader samt finner sine eksisterende sertifikater. Søker vil nå bli informert via SMS og e-post ved eventuelle endringer av status. Informasjonen vil inneholde en link til "Min side" hvor man finner mer informasjon om status. Dette kan være etterspørsel etter ytterligere dokumentasjon, avslag på søknad eller det innvilgede sertifikatet.

Den største endring for bergsprengerne og bergsprengingslederene vil være at søker ikke lenger vil få tilsendt et fysisk sertifikat i posten, men det vil være et elektronisk sertifikat som alltid vil være tilgjengelig på "Min side". Ny løsning gir også tilgang til å søke både bergsprenger- og ledersertifikat i en og samme søknad.

Kravet for innsendelse av søknad er
• Godkjent eksamen eller oppfriskningskurs for bergsprenger/bergsprengningsleder.
• Politiattest.

Bestått kurs eller eksamen blir registrert direkte i portalen slik at det ikke er behov for vedlagt kursbekreftelse i søknaden.

Merk at denne registreringen er avhengig av at fødselsnummeret er registrert riktig ved oppmelding til kurs og eksamen hos Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Ved behov for å fremvise sertifikatet logger man seg altså inn i "Min side", denne visningen er også tilgjengelig på smarttelefon. I tilfeller hvor det er behov for et fysisk dokument som for eksempel i forbindelse med anbud, kan sertifikatet lastes ned til et PDF-format og sendes arbeidsgiver eller andre.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på postmottak@dsb.no.