Norges bistand til slokking av skogbranner i Sverige

, Nyhet


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som koordinerer all hjelp inn til Sverige nå, opplyser at det for øyeblikket er vanskelig for Sverige å ta imot flere ressurser enn det de har mottatt så langt.

Sverige har nå mottatt hjelp fra, og tilbud om hjelp fra, en rekke europeiske land, inkludert Norge. Alle tilbud om hjelp er høyt verdsatt.  

MSB arbeider med å sikre best mulig utnyttelse av den allerede mottatte støtten, og samtidig tilrettelegge for å motta ytterligere internasjonal hjelp om det blir behov for dette. Værprognosene viser det samme både i Norge og Sverige, tørke og varme, hvilket betyr at MSB nå planlegger for at den pågående innsatsen kan bli langvarig.

Det tar tid å få satt all tilbudt bistand inn i en sammenheng som sikrer effektiv utnyttelse av bistanden for alle parter. Sverige ønsker derfor å få komme tilbake til behovet for mer bistand, når de igjen er klare for å motta eventuell ytterligere internasjonal hjelp.

DSB vil med dette takke for alle initiativ og det enorme engasjement brann- og redningsvesenet og andre har vist de siste dagene når det gjelder den utfordrende situasjonen Sverige står overfor.

Per nå har Norge sju brannhelikoptre og én større skogbrannmodul fra brann- og redningsvesenet i Trøndelag i innsats, mens ytterligere tre andre moduler står i beredskap klare til innsats i løpet av kort tid. Det understrekes at det er Sverige ved MSB som fortløpende melder ifra når de har behov for internasjonal støtte.

– DSB vil ha en løpende dialog med MSB i Sverige om bistandsbehovene fremover. Samtidig er situasjonen i Norge fortsatt kritisk med økende skogbrannfare og tørke i Sør-Norge. Derfor må vi ha høyeste beredskap her. Vi gjennomførte i går to samvirkekonferanser med alle de relevante myndigheter, fylkesmenn, Sivilforsvaret, 110-sentraler og utvalgte brann- og redningsvesen, og vi har god og tett dialog med alle beredskapsaktørene, sier DSBs direktør Cecilie Daae.