Norge har svært god helikopterberedskap

, Nyhet


I dagens Fædrelandsvennen (19. juli) er det dessverre blitt en gal fremstilling av beredskapen for skogbrannhelikoptre i Norge. Det står "Norge har ingen brannhelikoptre lenger". Dette stemmer heldigvis ikke. Vi har en fleksibel avtale med muligheter til å skalere opp til et høyt antall helikoptre.

Vi har nå i juli hatt tidenes innsats med hele 22 brannhelikoptre i samtidig innsats i Norge. Fra tirsdag denne uken er det satt 12 helikoptre i beredskap i Norge, etter at vi har frigitt ti helikoptre til innsats i Sverige. Helikoptrene i Sverige kan kalles tilbake hvis situasjonen i Norge skulle tilsi det.

I vår avtale med vår helikopterleverandør er det spesifisert at vi skal ha tilgang på tungløft. Det har vi med en Super Puma, som har brannbøtte som tar 3500 liter. Dette helikopteret har stått, og står, i beredskap i hele juli. Avtalen vår er svært fleksibel, og leverandøren har virkelig stått på den siste uka for å skaffe først oss, og så deretter Sverige, alt vi trenger av helikopterbistand. I Sverige er det nå to helikoptre av typen Bell 205 i innsats. Hver av disse tar cirka 1800 liter i brannbøttene. Det er helikoptre som vi kan bruke her hjemme når det er behov for det.

I artikkelen nevnes to helikoptre som er solgt. Det er riktig at de to helikoptrene vi baserte mye av beredskapen vår på før, er solgt ut av landet. Vi har siden den fått en ny, meget fleksibel avtale, som vi virkelig fikk prøvd nå i slutten av forrige uke. 

Når denne sesongen er over, noe som kan ta litt tid, vil vi sette oss ned med alle aktørene og evaluere. I den evalueringen inngår beredskap både på bakken og i lufta.