Norge forlenger bistanden til Sverige

, Nyhet


I går ettermiddag kom det en anmodning fra svenske myndigheter om å videreføre de internasjonale ressursene som er i skogbranninnsats i landet frem til 5. august. Norge har bekreftet at våre bidrag blir videreført.

Bidraget består for øyeblikket av sju helikoptre og rundt 40 brannmannskaper som koordineres av Trøndelag brann- og redningsvesen.  

Utover det som allerede er i innsats, har DSB informert svenske myndigheter om at det kan stilles til rådighet ytterligere moduler med mannskaper fra både Sivilforsvaret og brann- og redningsvesen fra andre steder i Norge ved behov.

De norske brannmannskapene som allerede er i innsats i Sverige er for tiden i innsats i Sveg i Østersundsområdet.