Nødvendig øvelse for landets sikkerhet

, Nyhet


- "Trident Juncture" er en stor og omfattende øvelse som kommer til å merkes over store deler av landet. Men alle involverte gjør det vi kan for å redusere belastningene for innbyggerne til et minimum, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Høstens store NATO-øvelse "Trident Juncture" gjennomføres på deler av Østlandet og i Midt-Norge fra 25. oktober til 7. november. Transport av materiell og mannskaper vil imidlertid starte allerede i august. Om lag 35 000 soldater fra 30 nasjoner deltar i øvelsen, som i hovedsak vil berøre fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark.

- Vi samarbeider tett med både Forsvaret og en rekke sivile etater og organisasjoner. Målet er å legge til rette for en vellykket øvelse, samtidig som det ikke skaper større problemer for det sivile samfunnet enn høyst nødvendig, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

DSB har på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet ansvaret for å koordinere det omfattende sivile bidraget i øvelsen.

- Forsvaret og det sivile samfunnet er gjensidig avhengig av hverandre, dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. "Trident Juncture" gir Norge en unik mulighet til å øve hele bredden i dette samarbeidet og på å ta imot alliert hjelp. NATOs evne til å gjennomføre militære operasjoner er avhengig av sivil infrastruktur og ulike private aktører. Derfor er denne øvelsen viktig for oss alle, sier Daae.

Trafikkinformasjon og andre praktiske opplysninger om konsekvensene av øvelsen, publiseres der man vanligvis finner slik informasjon - som hos vegvesenet og NSB. På nettsiden forsvaret.no/øvelse samarbeider Forsvaret og sivile aktører om å publisere relevant informasjon til publikum.

- "Trident Juncture" gir Norge en unik mulighet til å øve Totalforsvaret, altså summen av våre sivile og militære ressurser. Det er nødvendig for å kunne ivareta landets og innbyggernes sikkerhet i en tid med stadig mer krevende sikkerhetspolitiske utfordringer, sier direktør Cecilie Daae i DSB.