Kronikk: Vi må øve på alle typer hendelser – også de mest krevende

, Nyhet


50 000 NATO-soldater i Norge kan virke overveldende, men øvelse Trident Juncture er en unik mulighet til å teste hele bredden i totalforsvaret.

Av Cecilie Daae, direktør i DSB.

- Jeg har bare ett spørsmål: Blir det krig?

Det spørsmålet fikk vi i DSB nylig fra en bekymret ung kvinne. Også Forsvaret har fått flere tilsvarende henvendelser.

Spørsmålet kan ved første øyekast virke litt fremmed. Men når jeg tenker etter er det kanskje ikke så rart.

Mediene har de siste ukene vært fylt med saker om storøvelsen Trident Juncture. Det har også vært oppslag om at myndighetene anbefaler alle å skaffe seg jodtabletter i tilfelle atomhendelser. Selv har jeg nylig vært med på å lansere kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" hvor vi oppfordrer alle til å forberede seg slik man kan klare seg hjemme i minst tre dager.

Mange opplever nok dessuten at det innad i, og mellom, en del land er en mer polarisert politisk situasjon tidligere. Med dette som bakteppe er det forståelig at folk kan bli bekymret.

Samtidig er det en grunn til at Norge moderniserer totalforsvaret – som handler om gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig.

Det dreier seg blant annet om den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen som gjør at NATO de siste årene igjen har fokusert mer på sikkerhet innad i alliansen.

Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar. Sammen er vi best forberedt.

Selv om sannsynligheten er lav for at vi skal oppleve en stor krise i Norge, kan også vi bli rammet. Derfor må vi planlegge og øve på alle typer hendelser, også de mest krevende.

Det sivile samfunnets evne til å opprettholde sentrale funksjoner i krise og krig blir stadig viktigere. Hele totalforsvaret må bidra for at Norge skal kunne ivareta sin rolle som vertsland og ta imot alliert støtte på en god måte. Trident Juncture er derfor en nødvendig stresstest.

Dessuten utfordres det klassiske skillet mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet hele tiden. Derfor er det viktig at de ulike aktørene på sivil og militær side kjenner hverandre godt, og øver sammen. Ved å øve på samarbeid om én type hendelse, blir vi som samfunn bedre rustet til å håndtere andre store og kritiske hendelser.

Så hva svarer vi da, når folk spør om det blir krig?

Jo, vi forteller det som det er – at Norge er et svært trygt og stabilt samfunn. 

Kronikken er blant annet gjengitt i Oppland Arbeiderblad.