Kronikk: Også ditt ansvar å unngå skogbrann

, Nyhet


Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken.

Av Cecilie Daae, direktør i DSB

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken.

Som de fleste har fått med seg er det svært stor skogbrannfare i store deler av landet. Det vil det være inntil vi får en skikkelig rotbløyte – helst 30 mm med regn.

Været får vi dessverre ikke gjort noe med, men det kan vi heldigvis med vår egen atferd. Hele ni av ti skogbranner har vi mennesker – fordi vi ikke har vært forsiktige nok – skapt selv. Derfor er det beklagelig, ja nesten litt rart, at vi de siste dagene har fått mange eksempler på at folk ikke følger rådene og påleggene fra kommunene.

God skogbrannberedskap

Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. I tillegg til brann- og redningsvesenet har kommuner med risiko for større skogbranner organisert egne reservestyrker. I flere kommuner er det også avtaler mellom kommunene og lokale flyklubber om skogbrannovervåkning. Dette er et svært verdifullt bidrag – å avdekke skogbranner i en tidlig fase kan hindre omfattende skader.

Den viktigste slokkeinnsatsen gjøres på bakken. Det er avgjørende med god organisering, og å sette inn nok ressurser tidlig. Det blir gjort en kjempeinnsats fra frivillige, lokale bønder og skogeiere. Brann- og redningsvesenet har også et godt samarbeid med de andre nødetatene og Sivilforsvaret – som har materiell og mannskaper til å håndtere store mengder vann.

Lærdommer etter Frolandsbrannen

For ti år siden – 9. juni 2008 – startet brannen i Froland som førte til at 30 000 mål brant i løpet av en snau uke. Det er den største brannen i Norge siden andre verdenskrig.

En viktig ordning som er innført etter Frolandsbrannen er lederstøtte ved håndtering av skogbranner. Det vil si at erfarne, ledende brannbefal bistår lokale brannsjefer under større og kompliserte skogbranner. Slike branner krever gjerne skogbrannhelikopter og mye erfaring for å bekjempe. Akkurat nå har for øvrig DSB ni helikopter i beredskap, mot normalt ett.

I tillegg har vi fått på plass Nødnett, som blant annet gjør at det er enklere for slokke- og redningsmannskapene å snakke sammen. Samarbeidsbrannvesen med større kapasitet og tettere samarbeid mellom brannvesen, har gjort beredskapen bedre.

Du kan hindre brann

God brannberedskap til tross. I øyeblikket er det så tørt så mange steder i landet at en stor skogbrann kan bli svært vanskelig å slokke.

Derfor er det særdeles viktig at alle overholder rådene fra brannvesenet. Akkurat nå er det faktisk ikke greit å fyre opp engangsgriller, eller slenge fra seg sneipen hvor som helst.

I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Du kan gjøre en forskjell – men gjør det uten å ta unødige sjanser.
Det viktigste du kan gjøre hvis du skulle oppdage en brann er å varsle – ring 110.

Les kronikken i Tønsberg Blad.