Kronikk: Nordmenn må bli bedre forberedt

, Nyhet


Vet befolkningen vår hva de skal gjøre hvis det skulle oppstå en krise? Og er de godt nok forberedt hvis for eksempel strømmen skulle gå? Svarene er nei.

Av Cecilie Daae, direktør i DSB

Svenske myndigheter skapte overskrifter i en rekke land da de tidligere i uka lanserte en 20-siders brosjyre om beredskap i hjemmet: «Om krisen eller kriget kommer». Brosjyren, som sendes til 4,8 millioner husstander, fikk mye oppmerksomhet på grunn av fokuset på krig.

I Norge planlegger vi også en kampanje om hvordan folk kan forberede seg på kriser som påvirker kritisk infrastruktur. Vi lever i en stadig mer uforutsigbar verden hvor ekstremvær kanskje er den største trusselen. Vi vi har gjort oss avhengige av veldig mange tjenester og funksjoner som vi forventer at alltid fungerer. For det har de "alltid" gjort, og de vil de mest sannsynlig også fortsette å gjøre.

Men hva gjør du hvis strømmen blir borte i flere dager? Eller hvis mobilnettet slutter å fungere? Hvis vannet er forurenset eller avstengt? Du ikke kommer deg hjemmefra fordi veien er sperret? Eller apotekene ikke har medisinene du trenger?

Selv om flere av disse scenarioene er lite sannsynlige, er de ikke usannsynlige. Vi ønsker derfor at du skal reflektere litt rundt disse spørsmålene, og ha en plan for hvordan du skal klare deg hvis det du tar for gitt i hverdagen blir utilgjengelig en periode.

Epinion har på oppdrag fra DSB gjennomført en befolkningsundersøkelse som kartlegger hva innbyggerne er redde for, og hvordan de oppfatter beredskapen i Norge. Under halvparten av de spurte har tenkt gjennom hvilke farer, ulykker og utfordringer som kan skje i hjemmet. Svarene viser også at kjennskapen til krisehåndteringstiltak i egen kommune og nærområde er for lav.

Under den kalde krigen var myndighetenes befolkningsråd om det vi kaller "egenberedskap" konkrete og detaljerte, og bevisstheten i befolkningen om temaet var større. Selv om det også i dag finnes slike råd, for eksempel på sikkerhverdag.no, mener vi det er behov for tiltak som i større grad setter egenberedskap på dagsordenen igjen.

Vår egen kampanje, som vi utarbeider sammen med Oslo kommune og lanserer til høsten, vil i likhet med svenskenes kampanje inneholde konkrete råd for hvordan folk kan dekke grunnleggende behov som mat, vann og varme.

Vi vil også anbefale at du og din familie er forberedt på å klare dere selv i minst tre dager. Det betyr ikke at krisen nødvendigvis er over, men du har i hvert fall kjøpt deg tid til å planlegge videre. Dessuten er det alltid knapphet på ressurser i kriser. Ved at du og dine er forberedt bidrar du til at de som trenger det mest får hjelp først.

Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!

Les kronikken i VG