Høynet skogbrannberedskap i Sør-Norge

, Nyhet


Sør-Norge er på vei inn i en periode med høye temperaturer, lite nedbør og økende skogbrannfare. DSB har derfor besluttet å høyne helikopterberedskapen.

Den varme og tørre perioden i Sør-Norge i mai og begynnelsen av juni har ført til tørkeskadet vegetasjon, som er lett antennelig, selv om det har kommet regn.

- Det regnet som har kommet er ikke nok til å fjerne skogbrannbrannfaren. Nå meldes det tørt og varmt vær i Sør-Norge, og for de områdene som opplevde lite regn er skogbrannfaren igjen høy - enkelte steder svært høy, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.

Fem skogbrannhelikoptre er i beredskap i helgen. To helikoptre er lokalisert på Torp, to på Kjeller og ett på Værnes. Ett Super Puma helikopter vil stå i ekstraberedskap på Torp foreløpig fram til 8. juli. Helikopteret flyr med en bøtte som rommer 3 000 liter vann og DSB vil dermed tilby en vesentlig styrket helikopterkapasitet ved skogbranner.

- DSB vurderer skogbrannsituasjonen løpende og har oppmerksomhet rettet mot å sette ekstra beredskap, dersom det er behov for det. Beslutningen om å sette ekstra beredskap, gjøres på kort varsel og helikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann, sier Madsen.

Det er et generelt forbud mot å tenne bål i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Bruk av åpen ild kan få store konsekvenser, og det tørre været vi opplever med høye temperaturer og til dels mye vind kan føre til svært rask brannspredning.

Staten har flere ordninger med forsterkningsressurser for å støtte kommuner som rammes av skogbranner. Dette omfatter skogbrannhelikopter i beredskap i perioden 15. april til 15. august, en obligatorisk lederstøtteordning som alarmeres automatisk når en brannsjef ber om bistand fra skogbrannhelikopter og innsats fra Sivilforsvaret.

>> På sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål.
>> Skogens brannvoktere
>> Bilder av Hans Kristian Madsen, skogbrann og skogbrannhelikopter