Høy beredskap mot knallrød skogbrannfare

, Nyhet


To helikopter er lokalisert på Værnes og to på Kjeller. I både Kinsarvik, Sauda, Stavanger og Bringeland er det ett helikopter, og i tillegg er det faste beredskapshelikopteret på Torp. 

– Dersom det ikke blir endringer i værsituasjonen og det kommer betydelig nedbør, vil vi opprettholde denne ekstra beredskapen. Vi følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilken helikopterberedskap vi må ha for å gi brann- og redningsvesenet tilstrekkelig støtte, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

I helgen har mer enn 100 mannskaper med slokkeutstyr fra Sivilforsvaret deltatt i bekjempelse av skogbranner flere steder i landet.

– Vi er i løpende kontakt med alle sivilforsvarsdistriktene og vurderer fortløpende behovet for å flytte materiell og sette inn mobile forsterkningsenheter (MFE) der behovet er størst, sier Daae.

Sivilforsvaret er i beredskap og forberedt på å bistå nød- og beredskapsetatene. Brannpumper og materiell er klargjort på Sentrallageret på Starum, og i dag flyttes en del utstyr til Skedsmo for å øke skogbrannberedskapen på Østlandet.

 >> Skogbrannindeksen