Helikopterbistand til Sverige

, Nyhet


I dag tidlig ble seks av våre 22 innleide brannhelikoptre sendt til Sverige for å bistå i en krevende skogbrannsituasjon.

DSBs søstermyndighet Myndighet för samhällsskyld och beredskap (MSB) tok i går kontakt på bakgrunn av skogbrannsituasjonen i Sverige. Da Sverige for øyeblikket opplever en mer krevende skogbrannsituasjon enn i Norge, ble det besluttet å avgi seks av de 22 helikopterne vi har hatt i innsats og beredskap. Disse kan tilbakekalles ved behov.

Skogbrannfaren fortsetter å være alvorlig i Norge, selv om værsituasjonen nå er noe mer stabil. Brann- og redningsvesenene, støttet av Sivilforsvaret og frivillige, har gjort en formidabel innsats under krevende forhold. Sammen med forsterket beredskap på helikoptre har vi gjennom de disse døgnene vist en svært god beredskaps- og håndteringsevne. Det er derfor litt mindre aktuelt å be EU om bistand gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap. Vårt forhåndsvarsel vil bli liggende i EU-systemet som en hendelse, og vil kunne iverksettes på kort varsel, dersom situasjonen endrer seg.