Hektiske dager for Sivilforsvaret

, Nyhet


Personell fra Hordaland og Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt er nå i innsats i Telemark, der de hjelper brann- og redningsvesenet med slokking av skogbranner.

Skogbrannene som har herjet på Østlandet og Sørlandet de siste dagene har ført til særdeles hektiske dager for Sivilforsvaret. I Telemark, som har vært blant områdene med flest skogbranner, har sivilforsvarsdistriktet bedt om forsterkninger fra andre distrikter. Søndag kom derfor personell fra både Hordaland og Sør-Trøndelag til Telemark. Tidligere har også mannskaper fra Oslo og Akershus sivilforsvardistrikt, Rogaland og Oppland deltatt i slokningsarbeid i Telemark.

- Sivilforsvaret gjør en kjempejobb! Jobben de gjør med å støtte brann- og redningsvesenet har bidratt sterkt til slokkingen av svært mange skogbranner. At mannskapene stiller opp midt i ferien på denne måten er jeg svært takknemlig for, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

Sivilforsvarets mannskaper kan brukes til flere ulike oppgaver. De kan bidra med utstyr som ekstra slanger, etterslokking, vakthold og til å avlaste slitne brannmannskaper.

- Det er mange slitne mannskaper som har stått på seint og tidlig i flere dager – i svært krevende terreng og i varmt vær. At noen nå får avlastning er ikke bare velfortjent, men også nødvendig for å være klar til nye innsatser i tiden som kommer, sier Daae.

Etter anmodning fra Østfold sivilforsvarsdistrikt ble det sent i går kveld også flyttet ekstra materiell fra Sivilforsvarets sentrallager på Starum til Østfold.

Sivilforvarets mobile forsterkningsenheter i Oppland og Agder har vært og er i innsats i Aust-Agder, Telemark og Oppland. Personell fra forsterkningsenheten i Bergen har også bidratt. Sivilforsvaret har seks mobile forsterkningsenheter med utstyr som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser.

Søndag formiddag var situasjonen litt roligere enn de siste dagene, men fortsatt bidro Sivilforsvaret med slokking av skogbranner i fem ulike sivilforsvarsdistrikt.

Oppdaterte tall for antall skogbranner siste dager (anslag):
torsdag 12. juli: 110
fredag 13. juli:   80
lørdag 14. juli:   40