God beredskap i en krevende situasjon

, Nyhet


Knusktørr vegetasjon betyr fortsatt meget stor skogbrannfare. I går økte DSB til 16 skogbrannhelikopter i beredskap i Sør-Norge. I tillegg er Sivilforsvaret i innsats en rekke steder i landet.

– Det gjøres en formidabel innsats av brann- og redningsvesenet, med god støtte av skogbrannhelikoptrene, Sivilforsvaret og frivillige, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Den ekstreme skogbrannfaren krever ekstraordinær beredskap. DSB har økt helikopterberedskapen, og har mulighet til å sette inn flere ved behov. Skogbrannhelikoptrene settes inn i en tidlig fase, noe som har vært avgjørende for å slokke brannen så raskt som mulig.

Sivilforsvaret har vært en viktig forsterkningsressurs som har stilt både med slokkeutstyr og vakthold. I tillegg kan de avlaste brannmannskapene ved behov. I går var Sivilforsvaret i innsats på 15 steder i landet – fra Agder til Oppland og Hedmark. Sivilforsvaret har også mulighet til å kalle inn mannskaper fra "nabodistrikter" ved større hendelser.

 – Vi oppfordrer folk til å være forsiktige, slik at nye branner ikke oppstår. Det blir bare tørrere og tørrere. Oppdager du en skogbrann må du varsle raskt til nødnummer 110. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg, sier Anne Rygh Pedersen.