Forlengelse av oppbevaringstillatelser for eksplosiver som utløper i 2018

, Nyhet


DSB har besluttet at alle tillatelser til oppbevaring av eksplosiver som går ut i 2018, forlenges automatisk i ett år.

Eksempel: En oppbevaringstillatelse som har varighet til 01.03.2018, vil automatisk forlenges til å vare til 01.03.2019.

Husk å søke om fornyelse av oppbevaringstillatelsen i god tid før den nye utløpsdatoen.

Det vil ikke bli sendt ut nye oppbevaringstillatelser med den endrede varigheten. Endringen av oppbevaringstillatelsens varighet kan virksomhetene se under visningen av varighet på "Min side" på www.altinn.no.