EU reviderer regelverket for utgangsstoffer

, Nyhet


EU kommisjonen reviderer nå regelverket for utgangsstoffer for eksplosiver. Norske bedrifter, bransjeorganisasjoner, myndigheter og privatpersoner gis mulighet påvirke arbeidet direkte.

Som en del av EUs arbeid mot terror er det lagt begrensninger på kjemikalier som kan misbrukes til å fremstille hjemmelagde bomber. I Norge er regelverket innført i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Hensikten med å endre regelverket er å øke sikkerheten til befolkningen i Europa og samtidig gjøre regelverket mer effektivt.

EU inviterer nå alle til å komme med sine synspunkter på regelverket. Norske bedrifter, bransjeorganisasjoner, myndigheter og privatpersoner gis mulighet påvirke arbeid direkte. Det er nå regelverket skal dannes og siden dette er en forordning, vil det ikke være den samme muligheten for påvirkning når den norske forskriften skal høres senere.

DSB oppfordrer alle som er berørt av regelverket til å gi sine synspunkter til EU:

Dette er EU kommisjonens egen høring, DSB vil med dette kun opplyse om høringen. Det kan ikke sendes høringssvar til DSB nå.