DSBs direktør tildelt Forsvarsmedaljen

, Nyhet


Direktør Cecilie Daae ble torsdag tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren for sitt arbeid med koordinering og styrking av totalforsvaret.

Medaljen ble delt ut av Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen på Sentralt totalforsvarsforum.

I begrunnelsen for tildelingen skriver Forsvarssjefen: 

"Direktør for DSB, Cecilie Daae, har siden sin tiltredelse i 2015 vært en fremragende samarbeidspartner og drivkraft i arbeidet med å videreutvikle totalforsvaret.

Med energi og motivasjon har hun ledet fra front og vært en uredd og tydelig røst hva angår samfunnssikkerhet og beredskap. Totalforsvaret er gitt prioritet, og hun har med sin stab vært en uvurderlig støttespiller for Forsvaret i koordinering og motivering av sivil innsats til støtte for Forsvaret.

DSB har under hennes ledelse grepet mulighetene som øvelsene Trident Javelin 2017 og Trident Juncture 2018 gav. Takket være koordinert samarbeid med Forsvaret fra mange sivile etater, og tydelig prioritet er Sentralt totalforsvarsforum revitalisert som møtearena for beredskapsnorge. Etablering av liaison fra DSB til FOH er også et tydelig eksempel på målbevisst satsning.

For sitt arbeid med koordinering og styrking av totalforsvaret, og i særdeleshet for den innsats som er lagt ned i forbindelse med Trident Juncture 2018, tildeles Cecilie Daae Forsvarsmedaljen med laurbærgren."