CBRNE-konferansen 2019

, Nyhet


CBRNE-konferansen har gjennom ti år vært den viktigste nettverksarenaen for aktører med roller i CBRNE-beredskapen både på sivil og militær side.

Konferansen arrangeres av DSB og Forsvarets ABC-skole på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel  24.-25. april 2019.

Årets tema er normalisering. Hensikten er å få innsikt i og læring fra reelle hendelser og øvelser. Disse erfaringene er et grunnlag for videre oppfølging av den nasjonale strategien for CBRNE-beredskap, lokalt, regionalt og sentralt. 

Opplysninger om påmelding og frist kommer tidlig i januar 2019.

Målgrupper for konferansen er brann- og redningsvesen, politi, prehospitale tjenester, Sivilforsvaret, Forsvaret, kommuner, fylkesmenn, direktorater, helseforetak, forskningsinstitusjoner og departementer.

Programmet for CBRNE-konferansen er utarbeidet av en programkomite med representanter fra DSB, Sivilforsvaret, Forsvarets ABC-skole, Helsedirektoratet, Statens Strålevern og Forsvarets forskningsinstitutt.

Ved spørsmål om programmet og konferansens innhold, ta kontakt med:
Torill Tandberg, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, DSB torill.tandberg@dsb.no eller Espen Jargren, Forsvarets ABC-skole ejargren@mil.no