Branninnsatsen i Sverige avsluttet

, Nyhet


De norske skogbrannressursene som har vært i innsats i Sverige, har nå returnert til Norge.

En fordelaktig værmelding og redusert fare for nye skogbranner, gjør at svenske myndigheter har besluttet å redusere den internasjonale bistanden. Samtidig understreker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som koordinerer den svenske skogbranninnsatsen, at dersom situasjonen på bakken endrer seg til det verre, kan behovet for internasjonal bistand øke igjen.

Ti norske skogbrannhelikoptere og rundt 40 brannmannskaper fra Trøndelag har vært i innsats på ulike steder i Sverige, siden anmodningen om hjelp kom 15. juli.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som bidratt med skogbrannslokkingen i Sverige. Dette klarte vi samtidig som vi ivaretok høyeste skogbrannberedskap i Norge, og jeg er stolt av den formidable innsatsen til mannskapene i så vel luften som på bakken - både i Sverige og her hjemme, sier DSBs direktør Cecilie Daae.