Befolkningen tok ansvar

, Nyhet


Over 70 prosent av befolkningen tok aktive forholdsregler, som følge av den ekstreme skogbrannfaren i sommer. Det viser en undersøkelse DSB presenterte på et stort skogbrann-seminar i Oslo i dag.

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene. Den knusktørre sommeren gjorde det derfor ekstra viktig å informere befolkningen om den ekstreme skogbrannfaren.

På oppdrag fra DSB har Sentio gjennomført en innbyggerundersøkelse om skogbrannene i sommer. Den viser ikke bare at majoriteten av befolkningen føler de ble godt informert om situasjonen, men også at over 70 prosent av oss tok aktive forholdsregler som følge av skogbrannfaren.

- Det er tall vi er godt fornøyd med, sier DSBs direktør, Cecilie Daae.

Den uvanlig tørre sommeren resulterte i svært mange skogbranner. Så langt i 2018 har DSB registrert over 1900 skog- og gressbranner. Dermed er 2018 den mest krevende skogbrannsesongen vi har opplevd noensinne. Likevel fikk aldri noen av brannene utvikle seg til virkelig store skogbranner.

- At vi unngikk det, skyldes en kombinasjon av at befolkningen forsto alvoret, god beredskap, en fantastisk innsats og at vi var heldige med vindforholdene, sier Daae.

Dette bekreftes av befolkningsundersøkelsen, der hele 75 prosent av de spurte svarer at de har et godt, eller svært godt, inntrykk av myndighetenes skogbrannhåndtering i sommer.

DSBs skogbrannseminar i Oslo i dag, er første steg på veien mot en evaluering av skogbrannhåndteringen.

Representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, nødetater, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret, Hovedredningssentralen, Forsvaret, Meteorologisk institutt, kommuner, Fylkesmannen, landbruket, forsikringsbransjen og næringslivet, skal presentere sine erfaringer og inntrykk.

I tillegg er representanter for svenske og danske brannmyndigheter tilstede.

- Mye har gått bra i sommer, men vi har også oppdaget ting vi kan gjøre enda bedre. Den situasjonen vi har opplevd i år, kan vi komme til å stå overfor flere ganger i fremtiden. Derfor må vi sikre at beredskapen er så god som mulig, sier Cecilie Daae. 

>> Befolkningsundersøkelse om skogbrannene sommeren 2018